Utvecklingsfaser

Utvecklingsfaser

Vi vet att sättet att bedriva styrelsearbete inte är ett enda. Det skiftar över tid beroende på behov, utmaningar, organisationsform och den utvecklingsfas ni befinner er i.

Startfas

Under startfasen handlar behovet av stöd ofta om företagets finansiering, ägarens/ägarnas egna ekonomiska situationen och växelspelet mellan företaget och det privata. Styrelseinstitutets roll i denna fas består oftast mer av personlig rådgivning än formaliserat styrelsearbete.

Etableringsfas

I etableringsfasen bedrivs styrelsearbetet fortsatt informellt men formaliseras sannolikt till en ”Advisory Board”. Styrelseinstitutet bidrar med kompetens inom exempelvis affärskunskap, kassaflöde, försäljning och finansiering.

Tillväxtfas

Styrelsearbetet övergår sakta men säkert till formellt styrelsearbete och vi vet att ju större företaget/ organisationen är desto större är behovet av formellt styrelsearbete. Styrelseinstitutet bidrar med kompetens inom ledarskap, organisation, struktur, strategiutveckling och finansiering.

Mognadsfas

I mognadsfasen kan kompetensbehovet handla om förvärv, exit, strategifrågor, förändringsarbete, organisationsutveckling och ekonomi. Att styrelsearbetet bedrivs formellt och professionellt är mycket viktigt oavsett om bolaget har en extern VD eller ej.

 

Prenumerera på nyheter.

UTBILDNING