Ordföranderollen

Ordföranderollen
– några tips och råd

Carl Nordlander

Dirigera, spela inte första fiolen själv
Tänk dig styrelsen som en orkester, du är dirigent men det är musikerna som ska spela. Du leder arbetet och ska ta vara på styrelseledamöternas förmåga att prestera ett fullödigt verk. Skapa harmoni i styrelserummet.

Tillgänglighet
Som aktiv ordförande ska du vara nåbar 24/7 och kunna starta snabbt även vid längre pauser. Gör dig till tillgänglig. Håll dig informerad.

Samarbete, inte lagarbete
Din uppgift är inte att bygga ett lag. Utan att få självständiga människor med – helst - rätt olika bakgrund, kompetens och erfarenheter att som ett kollektiv kunna behandla svåra frågor och fatta beslut.

VDs chef är hela styrelsen
VD är ansvarig inför styrelsen och rapporterar inte till dig personligen. I många frågor har du en tätare kontakt och en djupare dialog med VD men glöm inte att styrelsen är ett kollektiv, också i relation till VD.

Styr diskussionen
Håll ordning i luftrummet. Hjälp fram de tystlåtna och eftertänksamma. Håll igen de pratglada. Se till att alla får yttra sig – i varje fråga. Ha en inre agenda och klocka för att hålla styrning på mötet. Sammanfatta. Ge förslag på beslut.

carl-2

Carl Nordlander

 

Prenumerera på nyheter.

UTBILDNING