Om ägarrelationer

Om ägarrelationer

Eva Gianko

”Om man inte gillar det man ser längre ned i organisationen är det dags att se högre upp” är en gammal devis av okänd talare. Högst upp i organisationen finns ägarna. Ägarnas relationsmönster, ägarfilosofi, förhållningssätt, kommunikation och arbetsklimat avgör det man ser längre ner i organisationen. Ägarrelationerna behöver förnyas, uppmärksammas och upprätthållas.

Tre ägarmöten per år
Planera för ägarmöten tre (3) gånger per år. Rekommendationen är att schemalägga dem vid samma tillfälle som styrelsemötena planeras och lägg dem gärna efter styrelsemötena. Använd ägarmötena till att reflektera över ägarperspektivet och dess direkta respektive indirekta påverkan på organisationen samt ägargruppens samarbetsklimat.

Anlita en extern facilitator
Partnerskap är dynamiskt samt relationer och mönster inom familjen följer lätt med in i företagandet. Anlita en extern facilitator med psykologisk skolning som mötesledare med ansvar för en rättvis fördelning av tid samt möjliggör att alla ägares olika perspektiv kommer till tals.

Identifiera det som skiljer er åt
Identifiera vad och var meningarna går isär och det som skiljer sig åt mellan respektive partner eller familjemedlem. Det kan röra sig om grad av arbetsinsats, intresseområde, arbetsfördelning m m. Dokumentera resultatet av det ni och facilitatorn kommer fram till.

Arbeta alltid med det som förenar
Återkom ständigt till det som förenar, skriv ned och anteckna efter varje ägarmöte. Använd underlaget för att hålla ägardirektivet levande. Utse en ägare som är kommunikationslänken till styrelseordföranden, detta gäller även om ägarna sitter i styrelsen.

Vänta inte!
Vid minsta tecken att relationen och/eller kommunikationen mellan ägarna är på väg att bli dysfunktionell, boka och genomför ett gemensamt möte med den externa facilitatorn.

Om ägarrelationer
Eva Gianko


Har du inte tid, ork eller den kunskap du behöver för att ta ditt företag till nästa nivå?

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

UTBILDNING