Att sätta samman en styrelse

Att sätta samman en styrelse

Bengt Wiberg

Förändringar i omvärlden sker betydligt snabbare än någonsin. Globalisering, lagstiftning, regelverk, teknikutveckling och internetrelaterade rörelser förändras ständigt och då blir det naturligt att också se över bolagets ledning och styrelse. Behovet att byta styrelsesammansättning kan då bli påkallat oftare än vad som var fallet för 10-15 år sedan.

Styrelsen ska bestå av olika kompetenser där var och en bidrar till att tillsammans bli ett framgångsrikt ledningsteam kallat Styrelsen. Stort fokus bör särskilt läggas på att få en ordförande som både kan engagera, styra och driva styrelsearbetet och även kan formalian.

Att rekrytera styrelseledamöter är att rekrytera till företagets viktigaste position. Ändå är det fortfarande alltför många som rekryterar enligt principen ”någon som känner någon som känner någon”. Inte professionellt utan vi rekommenderar nedanstående arbetsgång:

  1. Anlita rekryteringsexpertis för arbetet avseende styrelsens sammansättning. Att rekryteringsexperten har både egen erfarenhet av styrelsearbete i styrelser och rekryteringserfarenhet är ett måste.
  2. Var står vi och vart är företaget på väg? Vad säger ägardirektivet?
    Det är viktigt att ägarkretsen har samsyn om företagets inriktning och vilka mål/förutsättningar framåt som ska gälla för bolaget. Ägardirektivet, som fastställs på en bolagsstämma, är utgångspunkten för vilken typ av styrelsesammansättning som behövs.
  3. Vilken typ av styrelsekompetens behövs? Gör en profil över de sammanlagda kompetenser som behövs baserat på vad som sägs ovan. Gör inte misstaget att först se ”vad man har” utan starta med ett ”blankt papper”.
  4. Gör därefter en bedömning av hur nuvarande styrelse möter kraven ovan. Finns det en uppdaterad styrelseutvärdering?
  5. Börja en strukturerad sökprocess. Glöm inte att sätta ut på hemsidan att man kan söka till styrelsen och vem man kan kontakta. Ger ofta ytterligare kontakter.
  6. Föreslå en ny styrelse till ägarna och stämman. Kom ihåg att ge samtliga ägare samma information.
  7. Lycka till med styrelsearbetet!

Att sätta samman en styrelse
Bengt Wiberg


Har du inte tid, ork eller den kunskap du behöver för att ta ditt företag till nästa nivå?

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

UTBILDNING