Partnerföretag

Partnerägt företag

Styrelseinstitutet definierar denna kategori som bolag med fler än en ägare som driver bolaget i kompanjonskap. Med flera ägare är man inte ensam i sitt ägande och delar problem, frågeställningar och framgångar. Med flera ägare ökar kraven på tydlighet och samsyn kring mål och riktning med bolaget (Ägardirektivet). Förutom våra specifika tjänster fungerar Styrelseinstitutet som experter och ett neutralt bollplank med syftet att nå överensstämmelse bland ägarna avseende hur bolaget ska drivas på kort och lång sikt.


Har du inte tid, ork eller den kunskap du behöver för att ta ditt företag till nästa nivå?

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

UTBILDNING