Familjeföretag

Familjeföretag

Familjeföretag brukar beskrivas som ett system bestående av tre oberoende med överlappande delsystem/cirklar: Ägandet, Affären och Familjen. Enligt modellen har individer med en relation till familjeföretaget en eller flera placeringar i det s k familjeföretagssystemet.

Flera sektorer:
Familjemedlem som bara är familj har ej delägarskap eller anställning (motsvarande) i affären tillhör bara den sektorn. Eller exempelvis extern VD som inte har ägarskap och inte heller tillhör familjen. Ägare som tillhör familjen men inte arbetar i företaget faller inom två sektorer medan den tredje gruppen. Ägare om även är familjemedlem och också anställd i bolaget befinner sig i alla tre cirklar.


Har du inte tid, ork eller den kunskap du behöver för att ta ditt företag till nästa nivå?

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

UTBILDNING