Din roll

Din roll

Olika roller ställer olika krav, för organisationens effektivitet krävs en tydlighet i respektive roll och dess ansvar och befogenheter. Samtidigt är det tre roller/nivåer som arbetar i ett sammanhang och samverkar kring den gemensamma målbild de har. Det som den ena rollen/nivån gör har betydelse för de andra, på så sätt att varje roll både påverkar och påverkas av den andra. Ett samspel som skapas och omskapas i förhållande till såväl interna som externa förändringar. Ett kvalitativt samspel mellan de olika rollerna bidrar till organisationens framgång och välmående.

Ägare

I din roll som ägare anger du riktning och var du vill att bolaget ska vara. Du som ägare utser styrelse och utövar din makt genom bolagsstämman. Vi hjälper dig med att ta fram Ägardirektivet och vilken form av Styrelse som är bäst lämpad och hur den ska vara sammansatt. När väl detta är på plats stöttar vi genom Rekrytering av ordförande och ledamöter samt även VD vid behov. För kontinuerlig uppföljning väljs Styrelseinstitutets tjänster för utvärderingar av såväl styrelsen som VD.

Styrelseledamot

Styrelsearbete är en långsiktig relation och ett teamarbete i såväl motgång som i framgång och därmed ingen quick-fix. Vi vet vad det innebär att arbeta i en styrelse, var fallgroparna finns, var riskerna uppstår och hur möjligheterna ska tas till vara. Vårt stöd till dig som styrelseledamot och till styrelsen fokuserar på styrningen i företaget, att formalia är på plats, att styrelsen har ett effektivt och ändamålsenligt arbetssätt samt den bästa sammansättningen.

VD

Förväntningarna på en VD är höga oavsett om bolaget är börsnoterat eller ägarlett. Du ska ha kontroll på den dagliga operativa verksamheten och samtidigt tänka långsiktigt samt att du har medarbetare som presterar och trivs. Styrelseinstitutets tjänster bistår dig i arbetet med ledningsutveckling, tillväxt och lönsamhet med till exempelvis hur du arbetar med strategi-/affärsplaner, med olika specialistkompetenser. Inom det som vi benämner värdegrund/kultur arbetar vi med tjänsterna Executive coaching, Visselblåsartjänst m.m.

 

Prenumerera på nyheter.

UTBILDNING