Extern Styrelseordförande

Styrelseordförande

Chansa inte, välj inte ”någon-som-känner-någon”, välj inte en tidigare VD bara för att han/hon var en bra VD, välj inte den största ägaren, välj inte den som syns eller hörs mest. Vi hjälper dig att välja den bästa styrelseordförande utifrån organisationens nulägessituation och ambition framåt. Ordförande axlar företagets viktigaste position och är företagets röst, samvete, etik och drivkraft framåt. 

Styrelseordförande är lösning på:

Frågan vem som är den bästa personen att strukturera och leda styrelsens arbete.

Effekten blir:

Ett effektivt teamarbete i styrelserummet säkrar företagets långsiktiga framgång och ser till att bolaget är på rätt spår, affärsmässigt, legalt och etiskt.

Valet av Styrelseordförande kräver aktsamhet -
det är många som vill, det är få som är färdiga och värdiga.
Ordförande axlar företagets viktigaste position, rekryteringen kräver aktsamhet. Att vara ordförande, att kunna leda styrelsens arbete är ett yrke i sig. Ett yrke som innehåller och kräver dess egna unika kompetenser och kvaliteter. Bolagets behov styr och ordförandes kvaliteter ska utgå från bolagets önskade, framtida läge.

Vill du ha den bästa ordföranden för ditt företag kontakta oss för en snabb och kostnadseffektiv process, vi vet vad som krävs, hur vi gör och vad vi gör. Är det något vi vet är vem som är bäst ordförande i vilken situation.

Vad gör en styrelseordförande?

Styrelseordförande är ansvarig för styrelsegruppens arbete, representerar styrelsegruppen som dess ledare och den som är ytterst ansvarig för företagets långsiktiga framgång och välbefinnande. Att leda styrelsens arbete på ett effektivt, mänskligt och professionellt sätt är en roll som medför en stor mängd olikartade krav och förväntningar. Det är till styrelseordföranden som ägare, myndigheter, finansiärer, anställda, kunder och leverantörer till syvende och sist vänder sig för att försäkra sig om att allt är som det ska.

Styrelseordförande är ansvarig för relationen med VD och representerar styrelsegruppen i den konstellationen. Interaktionen Styrelseordförande/VD skapas av sammanhanget och kontexten (bolaget, ägare, omvärld) och är mer komplex än vad man oftast kan tro eller läser om.

Styrelseordförande är ansvarig gentemot ägarna och representerar styrelsegruppen i relationen med ägarna. Ägarna kan vara en eller flera entreprenörer, familj/familjer, riskkapitalister, institutionella ägare som alla mer eller mindre har egna intressen, passion och starka åsikter om bolaget och dess affärer. Styrelseordförande ska balansera mellan ägargruppens krav, bolagets behov och omvärldens regler. 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

UTBILDNING