Leda ledningsgruppen

Leda ledningsgruppen

Att inneha en ledande position i ett bolag är att vara utvald samtidigt som det är krävande samt i många stycken en utsatt och ensam roll. En sådan nyckelposition innebär krav på att prestera, underhålla relationer med kollegor, personal, leverantörer och samarbetspartners. Hur se till att ledningsgruppen arbetar på ett sätt som fungerar och utvecklar såväl verksamheten som den enskilda personen? Vad behöver förändras och förbättras samt hur få kännedom om tidiga varningssignaler? Det är minst sagt relevanta frågeställningar.

Med Styrelseinstitutets tjänst ”Leda ledningsgruppen” får ledningsgruppen det stöd den behöver för att utvecklas såväl individuellt som i grupp.

Leda ledningsgruppen är lösningen på:

Frågan hur ledningsgruppen kan arbeta som grupp med en gemensam målbild och med fungerade relationer, kommunikation och arbetssätt.

Effekten blir :

Stödjande, utmanande och gemensamt ledningsgruppsarbete som stärker och binder samman ledningsgruppen för framgångsrikt   arbete och prestationer.

Utveckla ledningsgruppen

VD och management ställer sig ofta frågan – ”Hur skapar jag som ledare goda förutsättningar för ett utvecklande ledningsgruppsarbete”?

Grundförutsättningar som ordning-och-reda, bra arbetsmiljö, ett konkurrenskraftigt löneläge, ordning på processer med mera behöver vara på plats. Men sedan, hur får vi resten att fungera? Och vad är resten?

Ett vanligt sätt att lösa frågan resulterar i att ledningsgruppen, var för sig och oftast vid olika tillfällen deltar i ett chefsutvecklingsprogram för att sedan motiverad komma tillbaka till arbetsplatsen och finna att allt förblir som innan. I värsta fall kan detta scenario innebära att personen som kommer tillbaka upplever en ännu större otillfredsställelse och det som var tänkt som utveckling resulterar istället i en regression.  

Styrelseinstitutets program – Leda ledningsgruppen

Vi vet att det handlar om psykologisk trygghet. När ledningsgruppen känner sig trygg är gruppen högeffektiv. Vårt program bygger på treenigheten Individen – Gruppen – Bolaget där samtliga delar utvecklas i symbios. Vi arbetar med vedertagna metoder och verktyg samt följer en strukturerad process som innehåller stegen:

leda-ledningsgruppen

Programmet har två grundpelare och övertygelser:
1) Att gruppen utvecklas tillsammans medför  att samtliga är på samma ”våglängd” vilket sparar tid och undviker frustration.
2) Självinsikt är nödvändigt för skapa goda relationer inom ledningsgruppen vilket i sig är en nödvändighet för att skapa goda resultat.

Styrelseinstitutets ledningsanpassade program ”Leda ledningsgruppen” skapar förutsättningar för framgång tack vare gemensamt arbete i gruppen. Resan, genomförandet kommer att till en del vara jobbig men framför allt glädjefylld med framsteg och segrar som manifesteras kontinuerligt. Till syvende och sist är det resultat i form av att tillsammans ha nått de uppställda målen som skänker glädje och tillfredsställelse.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

UTBILDNING