Heart of Sweden

Katarina-Burton

Katarina Burton
Partner på Styrelseinstitutet

Katarina Burton är partner på Styrelseinstitutet och är verksam som styrelseledamot/-ordförande, rådgivare, projektledare och som konkret resurs i olika projekt hos våra kunder.

Att beskriva vad Styrelseinstitutet gör och vilka tjänster vi erbjuder är en sak men som ägare, styrelseledamot, VD eller Generalsekreterare vill man ha svar på frågan – ”vad blir nyttan för mig?”

I syfte att åskådliggöra och exemplifiera kopplingen mellan hur vi arbetar och kundnytta ställde vi några frågor till Katarina avseende ett av hennes uppdrag nämligen Heart of Sweden.


Hur fick du och Heart of Sweden kontakt?

Jag blev kontaktad avseende Heart of Sweden och matchning mellan deras kravprofil och min kompetens föll väl ut. Det förstärktes direkt vid första mötet då vi kände att vi fick bra kontakt och ville fortsätta, så på den vägen är det.

Vad har din roll varit i Heart of Sweden?

Jag var den första externa styrelseledamoten och mitt fokus som nytillträdd ordförande var att skapa ett professionellt styrelsearbete med allt vad det innebär. Vi inledde med att upprätta en årsplan och arbetsordning för styrelsen samt en VD-instruktion. I egenskap av styrelseordförande var jag också ansvarig för att ha veckovisa avstämningar med VD samt planera och genomföra styrelsemötena. Ett ytterligare fokusområde var att initiera och leda ett strategiarbetet som innebar att ta fram en rullande strategisk plan på 3 år.

Hur kom du in i/lärde dig om verksamheten?

Jag läste på mycket i början, träffade personalen, arbetade i bageriet och genom att jag hade veckovisa samtal med VD var jag hela tiden uppdaterad.

Hade de klara frågor/utmaningar - om inte hur gjorde du för att få med dem på spåret?

De initiala frågorna var ju att få ordning och reda på styrelsearbetet och även ledningsarbetet. Mycket av kunnandet satt i huvudet på nyckelpersoner och alltför lite var dokumenterat. Dessutom handlade det om att tänka mer långsiktigt som att fokusera på de viktigaste produkterna och inte minst kunderna. Vi arbetade mycket med att prioritera, man kan inte syssla med allting. Det är svårt att välja bort och det blev ofta en diskussion kring det. Men med hjälp av verkligt utfall i form av siffror och lyssna på kunderna blev det lättare att inse vad vi skulle fokusera på.

Vad ser du som ditt/dina viktigaste bidrag till Heart of Sweden?

Att hjälpa till så att företaget idag har både ett professionellt styrelse- och ledningsarbete och därmed lagt en stabil grund för en ljus framtid. Dessutom var jag ett stort stöd till VD i både stort som smått.

Enligt dig, varför behöver ägarledda bolag en extern styrelse?

Omvärlden förändras både vad gäller innehåll och tempo och då behöver man tillföra utökad kompetens och externt perspektiv för att hjälpa företaget framåt. Visst kan det vara utmanande att någon ifrågasätter, men är man som ägare öppen för detta och tittar framåt så ger en extern styrelse så otroligt mycket. När vi på Styrelseinstitutet engagerar oss i bolag är vi tydliga med att det här inte är en quick-fix utan ett långsiktigt åtagande från båda parter.

UTBILDNING