Gunvor Engström och Eva Gianko inleder samarbete

Eva Gianko | 2020-04-30


Gunvor Engström och Eva Gianko inleder ett samarbete för att utveckla Styrelseinstitutet till ett centrum för alla som vill utveckla såväl bolagets som det egna styrelsearbetet.

Gunvor Engström tillträder från och med den 27 april som styrelsens ordförande och är därtill partner och delägare. Gunvor Engström har lång erfarenhet från operativa uppdrag och styrelser inom näringsliv och offentlig sektor. Hon arbetar idag i styrelser och med coaching/mentorskap för entreprenörer och styrelseledamöter. Läs mer på www.gunvorengstrom.se

”Jag har själv upplevt vilken skillnad det kan vara mellan olika styrelser, beroende bland annat på hur ledamöternas kunskap, erfarenhet och engagemang får genomslag i de strategiska besluten och verksamheten. Hur ordföranden leder arbetet är viktigt, men lika avgörande är ledamöternas förmåga att konstruktivt bidra. Ofta läggs fokus i utbildningar och i styrelsearbetet på formalia, vilket är en viktig del. Jag ser dock att Styrelseinstitutet i sin portfölj har och kommer att ha tjänster och metoder för att utveckla styrelsen till att verkligen samverka med varandra, ägare och ledning så att man når synliga resultat. Det är något jag ofta saknat i styrelsearbetet”, säger Gunvor Engström som en bakgrund till varför hon vill ansluta sig till Styrelseinstitutet.

Eva Gianko är VD och huvudägare i Styrelseinstitutet, har en VD-bakgrund inom finans, utbildning och fastighet. Idag arbetar hon som styrelseordförande och styrelseledamot. Hon är utbildad civilekonom samt legitimerad psykoterapeut.

”Allt börjar på toppen där samverkan mellan ägare-styrelse-vd är avgörande för att skapa framgång. Styrelsearbete är en viktig profession som förtjänar kontinuerligt fokus och utveckling. Framtiden kommer att kräva mer av oss styrelserbetare och det är min ambition att Styrelseinstitutet ska vara i spetsen för detta arbete, säger Eva Gianko, VD och huvudägare i Styrelseinstitutet.

Tommy Ohlström tillträder som ny extern styrelseledamot. Han har nyligen lämnat ordförandeskapet i KF och arbetar idag uteslutande med styrelseuppdrag, han är bland annat styrelseledamot i Riksbyggen, vice ordförande i Riksidrottsstyrelsen samt ordförande i We Effekt. Carl Nordlander och Michael Mononen är båda partners i Styrelseinstitutet och väljs om till styrelseledamöter. Michael var senast koncernchef för Studsvik AB och innan dess hade han motsvarande roll i Gränges AB. Michael är också delägare i familjebolaget Caladrius Holding AB med verksamheter i Närke. Carl har gedigen linjeerfarenhet från i första hand finansbranschen. Han arbetar nu sedan flera år tillbaka främst som styrelseordförande i ägarledda bolag. 

Den gemensamma målsättningen är att göra Styrelseinstitutet till ett centrum för företag och organisationer som vill stärka sin konkurrenskraft genom ett innovativt styrelsearbete samt styrelseledamöter som vill utvecklas i sin profession.

Styrelseinstitutet erbjuder tjänster för att utveckla styrelser och management i företag, kommuner och ideella organisationer.

 

Prenumerera på nyheter.

UTBILDNING