Er utvecklingsfas

Din roll

Vi vet att sättet att bedriva styrelsearbete inte är ett enda. Det skiftar över tid beroende på behov, utmaningar organisationsform och den utvecklingsfas ni befinner er i.


Startfas

Under startfasen kan kompetens-behovet handla om företagets finansiering, den egna ekonomiska situationen och växelspelet däremellan. Lämpligt styrelsearbete innebär sannolikt oformaliserad rådgivning.Etableringsfas

I etableringsfasen bedrivs styrelsearbetet fortsatt informellt men formaliseras sannolikt till en ”advisory board”.Tillväxtfas

Styrelsearbetet under tillväxtfasen kan fortsätta informellt men sannolikt sakta men säkert övergår till formellt styrelsearbete och vi vet att ju större företaget/organisationen är desto större är behovet av formellt styrelsearbete.Mognadsfas

I mognadsfasen kan kompetens-behovet handla om förvärv, exit, strategifrågor, förändringsarbete, organisationsutveckling och ekonomi. Styrelsearbetet bedrivs xxxxxxxxxxxxxxxSlagkraftig titel som skapar engagemang här

UTBILDNING