Att sätta samman en styrelse

Att sätta samman en styrelse

Bengt Wiberg

Styrelsens sammansättning har aldrig varit viktigare än nu. Omvärldens förändringar både avseende innehåll och tempo kräver helt enkelt både mångfald i kompetens och externt perspektiv. Styrelseteamet behöver kompletterande kunskaper och erfarenheter i syfte att navigera rätt.

Att rekrytera en styrelseledamot är att rekrytera till företagets viktigaste position, ändå är det fortfarande alltför många som arbetar enligt principen ”någon som känner någon som känner någon”. Förödande anser vi och rekommenderar nedanstående:

  1. Anlita rekryteringsexpertis för arbetet avseende styrelsens sammansättning. Att rekryteringsexperten har både egen erfarenhet av styrelsearbete i styrelser och rekryteringserfarenhet är ett måste
  2. Var står vi och vart är företaget på väg? Vad säger ägardirektivet?
    Det är en fördel att ägarkretsen återigen diskuterar och har samsyn om företagets nuläge samt om ägarnas kollektiva inriktning framåt med bolaget. Ägardirektivet är utgångspunkten för vilken typ av styrelsekompetens som behövs.
  3. Vilken typ av styrelsekompetens behövs? Med ägardirektivet som bas upprätta en profil över de kompetenser som behövs i styrelsen.
  4. Identifiera eventuella GAP genom att bedöma hur nuvarande styrelsens kompetens möter de krav som framkommer under punkten 3.
  5. Inled en strukturerad sökprocess.
  6. Föreslå en ny styrelseledamot till ägarna och stämman.

Har du inte tid, ork eller den kunskap du behöver för att ta ditt företag till nästa nivå?

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

KONTAKTA OSS